Konferencja prasowa Rady Społecznej Episkopatu nt. zmian klimatu

19 listopada 2008 roku odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowany został raport Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) zatytułowane Chrześcijańskie spojrzenie na zmiany klimatu oraz wnioski ze spotkania Społecznej Rady Episkopatu.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Stosunków Międzynarodowych, wspólnie z Radą Społeczną Episkopatu Polski oraz Instytutem na Rzecz Ekorozwoju. Podczas spotkania Rady kwestie zmian klimatu były omawiane przez dr Andrzeja Kassenberga i dr Leszka Karskiego. Ponadto prof. Witold Modzelewski wygłosił występienie na temat obecnego kryzysu finansowego. Ksiądz Biskup Piotr Jarecki przewodniczył dyskusji dotyczącej roli Kościoła w podnoszeniu świadomości społecznej w kwestiach zmian klimatu i gospodarowania zasobami naturalnymi jak również w kwestiach zmiany zachowań wobec zmian klimatu i kryzysu finansowego.