Ta strona korzysta z plików cookie.

Konferencja „Nowa Europa. Jaka będzie Unia przyszłości?” pod patronatem CSM

22 kwietnia 2016
Wydarzenia

W obliczu poważnych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych, przed którymi stanęła Unia Europejska, konieczna jest redefinicja jej celów oraz sposobów funkcjonowania. Zdiagnozowaniu, jak szeroki może być zakres tych zmian, służyła debata podczas dziesiątej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego „Nowa Europa. Jaka będzie Unia przyszłości?”. W ramach wydarzenia odbyły się trzy panele dyskusyjne, poświęcone nowym ideom i wartościom w państwach Europy, strategii Polski wobec Unii Europejskiej, a także sytuacji bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. CSM było patronem konferencji.

W dyskusji wzięli udział m.in.: prof. Stanisław Koziej (Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2010-2015), prof. Dariusz Rosati (Poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Spraw Zagranicznych RP w latach 1995-97), dr Olaf Osica (Polityka Insight, Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w latach 2011-2016) i prof. Bogdan Góralczyk (Centrum Europejskie UW). Organizatorami wydarzenia były: Centrum Europejskie UW, Samorząd Studentów Centrum Europejskiego UW, Koło Naukowe „Europa Nova” oraz Stowarzyszenie Centrum Europa !CE.

AGENDA KONFERENCJI [LINK]