Ta strona korzysta z plików cookie.

Konferencja „Migracje cyrkulacyjne spoza UE w doświadczeniach krajów Europy Środkowo Wschodniej”

19 maja 2011
Migracje

INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH UW i CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Migracje cyrkulacyjne spoza UE w doświadczeniach krajów Europy Środkowo Wschodniej” 30 maja 2011 r. Miejsce: Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 32.

Badania dot. migracji cyrkulacyjnej są w początkowej fazie rozwoju. Jednakże już dziś pojawiają się głosy z wielkim entuzjazmem promujące ideę tej formy migracji jako rozwiązanie wielu problemów migracyjnych.
Cyrkulacyjna mobilność sprawia, że cudzoziemcy są obecni na rynku pracy wtedy, kiedy jest na nich zapotrzebowanie, a w okresach dekoniunktury powracają do domu. Stwarzają znikome problemy integracyjne, bo nie zamierzają pozostawać w danym państwie na stałe. Czy entuzjazm wobec tej formy powinien rzeczywiście być uzasadniony? Zapraszamy do dyskusji.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 26 maja 2011 na adres e-mail: info(at)csm.org.pl, telefonicznie: (48 22) 646 52 67 lub faxem: (48 22) 646 52 58

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie.

Projekt METOIKOS jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich,  Community Actions 2008
METOIKOS Project

* * *
* *

INSTITUTE FOR SOCIAL STUDIES UNIVERSITY OF WARSAW and CENTER FOR INTERNATIONAL RELATIONS

are honoured to invite you to the conference Circular Migration of the TCN – the CEE Experiences

Venue: Ballroom, Tyszkiewiczów-Potockich Palace , University of Warsaw, 32 Krakowskie Przedmieście Street

The scholarly study of circular migration is still in its early stages, even if policy makers have heralded the idea of ‘circular’ migration with great enthusiasm as the solution to many of our migration ‘problems’ (supposedly addressing at once labour market shortages – by providing quickly and flexibly labour force on demand – and the migrant integration challenges – since circular migrants are not there to stay and hence will create very limited if any integration challenges). Shall we really be so enthusiastic about this form of migration?

Please confirm your participation by Sunday the 26th of May 2011 via e-mail: info(at)csm.org.pl or phone: (48 22) 646 52 67 and fax : (48 22) 646 52 58

We provide simultaneous translation Polish-English.