Konferencja: Konsekwencje kryzysu gruzińskiego dla polityki wschodniej UE i NATO

4 grudnia 2008 roku odbyła się konferencja KONSEKWENCJE KRYZYSU GRUZIŃSKIEGO DLA POLITYKI WSCHODNIEJ UE i NATO: Partnerstwo Wschodnie – Europejska Polityka Sąsiedztwa – Synergia Czarnomorska, zorganizowana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych w partnerstwie z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, we współpracy z Boeing Central & Eastern Europe oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Gościem konferencji była m.in. Nino Burdżanadze, była przewodnicząca parlamentu gruzińskiego.

Zamrożony konflikt, który w nocy z szóstego na siódmego sierpnia zamienił się w konfrontację zbrojną pomiędzy Gruzją a Rosją zmienił świat. Eskalacja napięć dyplomatycznych, nadzwyczajny szczyt głów państw Unii Europejskiej, warszawska wizyta Sergieja Ławrowa, konferencja genewska – wszystkie te wydarzenia spowodowały przewartościowanie stosunków szeroko rozumianego Zachodu z Rosją. W trakcie konferencji dokonamy analizy obecnego stanu rzeczy dyskutując m.in.:

  • Jakie są możliwe scenariusze, jakie szanse na zachowanie integralności terytorialnej Gruzji?
  • Jaka jest przyszłość aspiracji transatlantyckich Gruzji, czy powinna ubiegać się równolegle o MAP i starać się o obietnice przyszłej akcesji do Unii Europejskiej? Czy rezygnacja z jednego celu, przybliży ją do drugiego czy wręcz przeciwnie?
  • Warto też zastanowić jaka jest sytuacja Ukrainy i jej aspiracji Transtlantyckich? Jakie będą bezpośrednie implikacje dla Krymu, Nadniestrza?

W drugim panelu uczestnicy dyskutować będą jak sierpniowe wydarzenia przekładają się na politykę sąsiedztwa Unii Europejskiej. Jaka jest przyszłość Wymiaru Wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa? Jaka przyszłość czeka projekty funkcjonujące w ramach wschodniego wymiaru, Synergię Czarnomorską i Partnerstwo Wschodnie? Czy Gruzji u Ukraina mogą liczyć na przyznanie im MAP w grudniu? Jeżeli nie, to czy powinny zapomnieć o ewentualnej akcesji do Sojuszu Transatlantyckiego?

W mediach:

Pliki: