Konferencja „Germany and the V4 countries” w Pradze z udziałem CSM

Na początku lat 90. większość Polaków postrzegała Niemcy jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, zaś Rosja nie cieszyła się taką opinią. Dziś wygląda to odwrotnie. W relacjach polsko-niemieckich doszło do fundamentalnej zmiany na poziomie relacji politycznych i ekonomicznych oraz kontaktów międzyludzkich. Dzięki współpracy z Berlinem Polska może skuteczniej wzmacniać swą pozycję w Europie, lecz nasze kraje powinny przede wszystkim pamiętać, że priorytetem musi być niepodejmowanie działań osłabiających spójność UE i NATO – stwierdził Eugeniusz Smolar, ekspert CSM, podczas konferencji „Germany and the V4 countries: Cooperation in the security and defence area” w Pradze.

Tematem dyskusji były m.in.: współpraca Niemiec z państwami Grupy Wyszehradzkiej na płaszczyźnie politycznej i w dziedzinie bezpieczeństwa, inicjatywy służące pogłębieniu partnerstwa Berlina z krajami V4 w sferze zbrojeniowej, a także wkład Niemiec i Grupy Wyszehradzkiej w budowanie zdolności obronnych Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

W wydarzeniu zorganizowanym w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej przez Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze i Fundację Konrada Adenauera wzięli również udział Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM oraz Michał Szczygielski, analityk CSM.


Program konferencji „Germany and the V4 countries: Cooperation in the security and defence area”:
{phocadownload view=file|id=643|target=s}