Konferencja „Europa – Kontynent pojednania? 40 lat po wizycie Willy Brandta w Warszawie”

7 grudnia 2010 roku, z okazji 40. rocznicy wizyty Willy Brandta w Warszawie, w czasie której podpisano układ o normalizacji stosunków bilateralnych między Polską a Republiką Federalną Niemiec, a kanclerz Brandt uklęknął przed pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego, Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta zorganizowało międzynarodową konferencję „Europa – Kontynent pojednania? 40 lat po wizycie Willy Brandta w Warszawie”.

W czasie spotkania na Zamku Królewskim, w którym udział wzięli między innymi prezydenci Niemiec i Polski, Christian Wulff i Bronisław Komorowski, odbyła się debata dotycząca roli symboli i emocji, jako klucza do pojednania między narodami. Uczestnicy paneli dyskusyjnych poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy polityka odprężenia w stosunkach dwu- i wielostronnych jest odpowiednim modelem dla ogólnoeuropejskiej polityki zagranicznej. Tematem kolejnej dyskusji był europejski model współpracy, jako ewentualnie model wzorcowy i uniwersalny, który mógłby być propagowany w innych regionach świata. 

Szczegółowe informacje wraz z dokładnym programem konferencji oraz uczestnikami paneli dyskusyjnych znajdą Państwo na naszej stronie oraz stronie internetowej
www.40-jahre-ostpolitik.de.