W tegorocznym spotkaniu z udziałem ekspertów z ponad 20 krajów świata uczestnicy dyskutowali m.in. o wpływie rosyjskiej aneksji Krymu na bezpieczeństwo międzynarodowe, wnioskach NATO z interwencji w Afganistanie oraz wyzwaniach w zakresie cyber bezpieczeństwa. Projekt „Dialog NATO – Azja/ Pacyfik” daje unikalną możliwość nawiązywania kontaktów oraz wymiany analiz i doświadczeń dotyczących istotnych kwestii związanych z regionalnym i międzynarodowym bezpieczeństwem. W konferencji uczestniczyła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, który bierze udział w projekcie. Konferencja odbyła się 23-25.06 w Seulu, w Korei Południowej.

Od 2011 roku regionalne biuro Fundacji Konrada Adenauera w Singapurze we współpracy z Paktem Północnoatlantyckim organizuje coroczne konferencje, mające na celu wspieranie tworzenia skutecznych i trwałych sojuszy na rzecz bezpieczeństwa pomiędzy krajami członkowskimi NATO, a krajami z regionu Azji i Pacyfiku. Uczestnikami spotkań są głównie przedstawiciele think tanków zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat konferencji: http://www.kas.de/korea/en/events/60150/

Raport „NATO – Asia-Pacific Dialogue 2014”:
{phocadownload view=file|id=546|target=s}