Ta strona korzysta z plików cookie.

Konferencja CSM „Integracja imigrantek – żon polskich obywateli. Wyniki badań i rekomendacje”

31 maja 2012
Wydarzenia

Konferencja odbyła się 30 maja 2012 r. Centrum Konferencyjnym Zielna.Tematem konferencji była sytuacja istotnej w migracji osiadłej do Polski grupy migrantek-żon obywateli polskich pochodzących z trzech krajów: Białorusi, Rosji i Ukrainy. Oprócz wyników badań zaprezentowano szereg rekomendacji, które wcześniej nie były formułowane na gruncie polskim. Spotkanie było też okazją do tego, aby imigrantki same zabrały głos w swojej sprawie.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Krystyna Iglicka. Podczas konferencji zaprezentowane zostały założenia i przebieg badania zrealizowanego w ramach projektu. Omówione zostały również wyniki w formie rekomendacji. Przedstawione rekomendacje zostały uzupełnione o wnioski z konsultacji z uczestniczkami badania podczas spotkania, które odbyło się 27 lutego 2012 roku.
Po omówieniu wyników głos zabrali zaproszeni prelegenci. Dr Agata Górny z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła wyniki badań dotyczące małżeństw mieszanych w imigracji do Polski.
Wystąpienie pani Julii Bartnikiewicz dotyczyło organizacji pomocy psychologicznej dla małżeństw mieszanych. Pani Bartnikiewicz przedstawiła technikę terapii tańcem jako jedną z metod pracy zarówno z osobami dorosłymi jak i dziećmi.
Kolejną prelegentką była Tatiana Busygina-Wojtas z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, która wzięła udział w badaniu również, jako jedna z rozmówczyń.  Pani Busygina-Wojtas przedstawiła wyniki własnych badań, które prowadzi w ramach pracy doktorskiej, dotyczące trudności w komunikowaniu się Polaków i Rosjan na przykładzie polsko-rosyjskich małżeństw i związków nieformalnych.
Następnie Larysa Maślankowska, która również była jedną z rozmówczyń w zrealizowanym badaniu, opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z zapraszaniem najbliższych członków rodziny. Podobnie jak wystąpienia poprzednich prelegentek, wypowiedź Pani Maślankowskiej spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony zaproszonych gości, które przejawiało się pytaniami zadawanymi prelegentkom i realizatorkom projektu. Na wszystkie pytania udzielone zostały odpowiedzi.
Konferencję zakończył pokaz filmu zrealizowanego w ramach projektu. Film spotkał się z wieloma pozytywnymi opiniami.

Film można obejrzeć na:  https://vimeo.com/43406121

Wśród gości konferencji znalazły się rozmówczynie, które wzięły udział w badaniu oraz osoby reprezentujące: organizacje pozarządowe, świat nauki, przedstawiciele Urzędu Miasta st. Warszawy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Media reprezentowane były przez przedstawicielkę Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy oraz autorkę artykułów gazety „Nasz Wybór”.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Program konferencji

14.00 – 14.20 Rejestracja uczestników

14.20 -14.30 Otwarcie konferencji:
prof. dr hab. Krystyna Iglicka, Centrum Stosunków Międzynarodowych

14.30-16.00 Sesja pierwsza

Dr Agata Górny, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Małżeństwa mieszane w imigracji do Polski – wybrane wyniki badań

Julia Bartnikiewicz, Usługi Psychologiczne Julia Bartnikiewicz,  Organizacja pomocy psychologicznej dla małżeństw mieszanych – adaptacja dzieci, młodzieży i dorosłych do warunków życia w Polsce.

Iwona Bąbiak i dr Katarzyna Gmaj, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Wyniki badań przeprowadzonych w projekcie  „Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich – wymiar genderowy”

Larysa Maślankowska, Ponad granicami. Podtrzymywanie więzi rodzinnych – trudności związane z zapraszaniem najbliższych członków rodziny.

Tatiana Busygina-Wojtas, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Trudności w komunikowaniu się Polaków i Rosjan na przykładzie polsko-rosyjskich małżeństw i związków nieformalnych.

Dyskusja
Moderator: prof. dr hab. Krystyna Iglicka, Centrum Stosunków Międzynarodowych

16.00 -16.15 Przerwa kawowa

16.15– 17.00 Sesja druga

Pokaz filmu zrealizowanego w ramach projektu

Dyskusja
Moderator: Iwona Bąbiak, Centrum Stosunków Międzynarodowych

Podsumowanie i zakończenie konferencji dr Katarzyna Gmaj, Centrum Stosunków Międzynarodowych

  1. jest współfinansowany ze środków
    Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Zdjęcia z konferencji:
– Prof. Krystyna Iglicka otwiera konferencję
– Prelegentki (od lewej): Larysa Maślankowska, Julia Bartnikiewicz, prof. Krystyna Iglicka, dr Agata Górny, dr Katarzyna Gmaj, Iwona Bąbiak, Tatiana Busygina-Wojtas
– Dyskusja po prezentacjach – głos zabiera Wiktoria Grądzka, „Nasze Słowo”
– Dyskusja po prezentacjach – głos zabiera Katarzyna Kaliszewska, WCPR.