Konferencja Beyond “Absorption”: the Impact of EU Structural Funds on Greece (1981-2013) – z udziałem CSM

„Fundusze strukturalne były dla Polski swego rodzaju „planem Marshalla” i pozwoliły po latach nadrobić wieloletnie zaległości. Jednocześnie, Polska wykorzystała je dla wzmocnienia gruntownych procesów transformacyjnych zachodzących w naszym kraju w ciągu ostatniego ćwierćwiecza” – powiedziała Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska, na konferencji Beyond “Absorption”: the Impact of EU Structural Funds on Greece (1981-2013). Uczestnicy analizowali przypadek Grecji oraz porównywali efektywność europejskiej polityki spójności we Włoszech, Rumunii i Polsce. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Konrada Adenauera oraz Institute of Diplomacy and Global Affairs w Atenach. Konferencja odbyła się w dniach 19-20 września w Atenach.