Ta strona korzysta z plików cookie.

Konferencja „Berlin – Warszawa – Mińsk. Polityka UE…”

7 listopada 2011
Wydarzenia

14 listopada 2011 roku we Wrocławiu w sali konferencyjnej Ossolineum odbędzie się konferencja „Berlin – Warszawa – Mińsk. Polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi”.

Konferencja organizowana jest przez Fundację Bertelsmanna, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Kolegium Europy Wschodniej.

PROGRAM KONFERENCJI
 
11.30 – 12.00
Rejestracja uczestników
 
12.00 – 12.30
Otwarcie konferencji
Jan Andrzej Dąbrowski, Kolegium Europy Wschodniej
Cornelius Ochmann, Fundacja Bertelsmanna
Rafał Jurkowlaniec, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 
12.30 – 14.30
Pierwszy panel – „Ile warta jest Białoruś ?”
Prowadzący: Kamil Kłysiński, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa
Piotr Marcew, redaktor naczelny gazety „BDG”, Mińsk
Jarosław Romańczuk, Centrum Misesa w Mińsku
Cornelius Ochmann, Fundacja Bertelsmanna, Berlin
Rainer Lindner, Ostasschuss, Berlin
Komentator: Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny czasopisma „Nowa Europa Wschodnia”,  Wrocław – Kraków
 
14.30 – 15.00
Przerwa kawowa
 
15.00 – 17.00
Drugi panel – „Bierność czy rewolucja ? Dokąd zmierzają Białorusini ?”
 
Prowadząca: Małgorzata Nocuń, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Nowa Europa Wschodnia”, Wrocław – Kraków
Prof. Oleg Manajew, Niezależny Ośrodek Badań Społeczno-Ekonomicznych i Politycznych, Mińsk
Anna Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Wojciech Borodzicz-Smoliński, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa
Peter Liesegang, Deutsch-Belarussische Gesellschaft, Berlin
 
Komentator: Wolfgang Templin, dyrektor biura Fundacji Heinricha Boella, Warszawa
 
Organizatorzy:
Bertelsmann Stiftung
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 
Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
 
Języki konferencji: polski, niemiecki i rosyjski
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.
 
WSTĘP WOLNY

http://www.kew.org.pl/index.php?page=2#news_234