Komunikat z ostatniego posiedzenia Grupy Kopernika

„Grupa Kopernika”, składająca się z polskich i niemieckich ekspertów zajmujących się dialogiem polsko-niemieckim, opublikowała komunikat z ostatniego posiedzenia, które odbyło się 27 i 28 listopada 2009 roku na zaproszenie Niemieckiego Instytutu Polskiego (Deutsches Polen-Institut) oraz Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego w Berlinie.

 

Głównymi tematami spotkania były: podsumowanie rocznicowego roku 2009, dyskusja programu działań obu rządów po wyborach w Niemczech i w drugiej połowie kadencji rządu premiera Donalda Tuska. Do udziału w spotkaniu zaproszono młodych ekspertów z Polski i Niemiec, po raz pierwszy uczestniczacych w obradach „Grupy Kopernika”.

Poniższy raport przedstawia wspólne przemyślenia członków „Grupy Kopernika”: