„Komisja Europejska po to istnieje, żeby w imieniu wszystkich państw członkowskich przestrzegać funkcjonowania prawa europejskiego na jej terenie. Gdyby Komisja nie działała, mogłaby zostać oskarżona o bierność” – mówiła w „Faktach po Faktach” dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM [07.09.2021]

Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów. – Polska może zostać ukarana dlatego, że to kolejny etap procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Te zobowiązania polegają między innymi na tym, że wyroki TSUE są wykonywane. Kary mogą być na poziomie 100 tysięcy euro dziennie – skomentowała nałożenie kar finansowych na Polskę w sprawie systemu dyscyplinowania sędziów.

Dowiedz się więcej