Komisarze europejscy muszą pokazać konkretny progres w swoich dziedzinach