Nie ma wątpliwości, że zarówno walka z koronawirusem, jak i wybory w USA są kluczowe dla przyszłości Europy. Nie można jednak zapomnieć o obserwowaniu wydarzeń w Azji. To właśnie na tym kontynencie kształtuje się przyszłość nie tylko Chin, ale również reszty świata – piszą dr Philipp Rösler, Mark Hauptmann
i David Gregosz w komentarzu Keeping an eye on Asia’s dynamic development.