Ta strona korzysta z plików cookie.

Komentarz CSM: „Europa i reszta – wartości czy interesy”

16 listopada 2016
Komentarze

Lirycznie brzmią dzisiaj opinie sprzed kilku lat, że Europa służyć będzie za model rozwoju świata w XXI wieku. Liczne kryzysy i obecny stan w sposób oczywisty wpływają na jej wiarygodność i globalna pozycję. Słabną nasze możliwości oddziaływania na bliższe i dalsze środowisko międzynarodowe. A jednocześnie, Unia Europejska pozostaje najpotężniejszą wspólnotą gospodarczą i największym donorem pomocy humanitarnej na świecie a jej członkowie dysponują najliczniejszą armią, okazjonalnie używaną dla misji stabilizacyjnych. Stopniowy wzrost znaczenia rywali Europy stawia ją przed wyborem: bronić swych wartości czy robić interesy? – pisze Eugeniusz Smolar w komentarzu „Europa i reszta”.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Komentarz CSM: „Europa i reszta – wartości czy interesy”