Komentarz CSM: „Dutch led Hansa blocks Eurozone solidarity against what price?”

Podczas spotkania Eurogrupy, które odbyło się 3 grudnia 2018, holenderski minister finansów Wopke Hoeskstra, wraz z grupą mniejszych krajów członkowskich, przeciwstawili się propozycji Francji opierającej się na stworzeniu oddzielnego budżetu dla strefy euro. Zamiast tego, zaproponowano wprowadzenie surowszych warunków pomocy finansowej dla krajów będących w potrzebie – pisze Robert Steenland, analityk CSM, w komentarzu „Dutch led Hansa blocks Eurozone solidarity against what price?”.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Komentarz CSM: „Dutch led Hansa blocks Eurozone solidarity against what price?”