„Kobiety w niemieckiej armii” – biul. niem. nr 51

Najnowszy numer Biuletynu Niemieckiego zajmuje się kobietami w Niemieckiej armii. Temat ten jest szczególnie często omawiany w Niemczech, odkąd na czele resortu obrony, stanęła kobieta. W analizie przedstawiono całość problematyki związanej z kobietami w armii, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Autorką analizy jest Anna Przybyll.

Biuletyn Niemiecki to wydawany miesięcznie od 2009 r. wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej periodyk elektroniczny, na łamach którego publikowane są co miesiąc analizy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Niemczech, wraz z kalendarium najnowszych wydarzeń na niemieckiej scenie politycznej oraz wyborem najciekawszych aktualnych statystyk ilustrujących życie społeczno-gospodarcze Niemiec.

{phocadownload view=file|id=521|target=s}