„Kiedy amerykańscy prezydenci chcą wygłosić płomienne przemówienie na forum publicznym, jadą do Europy” – prof. Salvatore Babones, współpracownik i doradca naukowy CSM, na łamach Forbes [02.11.2017]