Ta strona korzysta z plików cookie.

Kampania na rzecz niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

18 września 2016
Wydarzenia

Polska rozpoczyna ostatni etap kampanii na rzecz niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 2018-2019, czemu służyć będzie również obecność prezydenta RP Andrzeja Dudy na szczycie ONZ dotyczącym kryzysu migracyjnego, odbywającego się 19 września 2016 roku, a dzień później – na 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W grudniu zeszłego roku Centrum Stosunków Międzynarodowych przygotowało na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ekspertyzę, rekomendując między innymi zainicjowanie przez Polskę dyskusji na forum Rady na temat nowych form zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym „wojny hybrydowej”.

Przypominamy też raport eksperta CSM dr. Bartłomieja Nowaka pt. „Wybory i kampania na niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ”, nr 4/2015 z 30.04.2015 r.
Raport