„Jest to atak z użyciem broni demograficznej” – powiedziała dr Bonikowska, prezes CSM, o trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej na antenie Super Raportu Super Express’u [10.11.2021]

Dr Bonikowska, prezes CSM, wskazała że kwestię konfliktu na granicy polsko-białoruskiej należy umiędzynarodowić, poprzez włączenie do działań np. FRONTEX-u, który jako instytucja powołana do obrony granic wspólnoty ma środki, aby zaradzić problemowi na zewnętrznej granicy UE.

Powiedziała również, że do strefy przygranicznej należy wpuścić polskie i międzynarodowe media, tak aby każdy miał dostęp do informacji na temat aktualnej sytuacji na granicy i aby działania rządu polskiego były odbierane w sposób wiarygodny.

Dodała, że rząd w Warszawie powinien przedstawić kryzys na granicy z Białorusią jako problem całej wspólnoty europejskiej, ale jednocześnie podkreślać, że Polska jest w stanie zmitygować zaistniałą sytuację, jest to bowiem coś, czego oczekują wszystkie państwa członkowskie.

Podkreśliła również, że państwo polskie musi szanować zdrowie i życie ludzi przebywających na granicy i udzielać pomocy humanitarnej, także tym znajdującym się po stronie białoruskiej, ponieważ ochrona praw człowiek jest fundamentem europejskiej cywilizacji, jednak nie oznacza to, że na terenie wspólnoty można trafić w sposób nielegalny.

Dr Bonikowska zaznaczyła także, że obecnie droga dyplomatyczna wydaje się lepsza w rozwiązaniu konfliktu granicznego niż zaangażowanie NATO.

Cały program można obejrzeć tutaj.