Janusz Reiter członkiem kapituły Nagrody im. prof. Sterna

Były prezydent Niemiec Richard von Weizsaecker został w piątek 5 marca 2011 r. uhonorowany Wrocławską Profesurą im. Fritza Sterna. Polityk i działacz społeczny jest pierwszym laureatem tego wyróżnienia.

Były prezydent Niemiec Richard von Weizsaecker został w piątek uhonorowany Wrocławską Profesurą im. Fritza Sterna. Polityk i działacz społeczny jest pierwszym laureatem tego wyróżnienia.
Podczas uroczystości nadania Wrocławskiej Profesury prezydent stolicy Dolnego Śląska Rafał Dutkiewicz podkreślił zaangażowanie Richarda von Weizsaeckera w proces pojednania i budowania projektu europejskiego. „Prezydent von Weizsaecker jest uosobieniem czegoś, co nazywamy wspólną Europą” – mówił Dutkiewicz.
Richard von Weizsaecker podkreślił, że czuje się zaszczycony, że będzie wiązany z nazwiskiem prof. Sterna. „To historyk i myśliciel, który nam Niemcom pomógł lepiej zrozumieć historię i pojąć jak skrzywdziliśmy sąsiadów i jak między nami doszło do zbliżenia” – mówił von Weizsaecker.
Dodał, że Wrocław w historii spotkał ciężki los. „Wrocław był ofiarą licznych wypędzeń ludzi, którzy w panice opuszczali miasto. Najpierw Żydzi, a później Niemcy w wyniku przez nas wywołanej wojny” – mówił były prezydent Niemiec. Von Weizsaecker podkreślił wkład polskich biskupów w pojednanie pomiędzy oboma narodami. „Słowa +wybaczamy i prosimy
o wybaczenie + to czyn odważny i zbawczy, który pomógł nam dorastać do partnerstwa” – mówił.
Po wręczeniu Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna odbyła się dyskusja panelowa „+Sąsiedztwo zobowiązuje+. Polska i Niemcy wobec wyzwań globalizacji”, w której wzięli udział prof. Stern i b. prezydent Niemiec.
Przed południem von Weizsaecker i prof. Stern zwiedzili Wrocław w towarzystwie prezydenta Rafała Dutkiewicza. Goście zapalili znicze pod pomnikiem Wspólnej Pamięci,zwiedzili Ostrów Tumski, gdzie znajduje się pomnik kardynała Bolesława Kominka, oraz Synagogę pod Białym Bocianem.
Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna została ustanowiona w 2009 r. przez Prezydenta Wrocławia i Fundację Zeit w geście uhonorowania profesora Fritza Sterna, amerykańskiego historyka niemieckiego pochodzenia. Jak podkreślają inicjatorzy przedsięwzięcia Wrocławska
Profesura im. Fritza Sterna ma „wzbogacić życie intelektualne we Wrocławiu poprzez przyciągnięcie do miasta światowej sławy uczonych – przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, aby wesprzeć miasto w umacnianiu wielokulturowego dziedzictwa Wrocławia”.
Honorowym przewodniczącym kapituły Wrocławskiej profesury został sam prof. Stern. Obok niego w kapitule znaleźli się m.in.: prof. Jerzy Szacki, prof. Marcin Król, prof. Elżbieta Matynia, Janusz Reiter, dr Anna Hofmann, prof. Tadeusz Luty i dr Hana Cervinkova.
Laureatami Wrocławskiej Profesury zostają osoby, które zasłużył się na polu nauki bądź działalności społecznej. Oceniane jest zaangażowanie dorobku naukowego w proces tworzenia wzajemnego porozumienia pomiędzy narodami i kulturami, wspieranie walki z uprzedzeniami i nienawiścią oraz budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego.
Laureat otrzymuje tytuł honorowy oraz honorarium w wysokości 10 tys. euro.
Fritz Stern urodził się we Wrocławiu. Stąd na kilka tygodni przed nocą kryształową jako 12-latek wyemigrował do USA. Studia ukończył w Stanach Zjednoczonych. Stern zajmuje się niemiecką kulturą polityczną XIX i XX w.
Jak informuje Uniwersytet Wrocławski Stern był wyróżniony m.in. śląską nagrodą kulturalną przez rząd Dolnej Saksonii, nagrodą pokojową przez niemieckich księgarzy, nagrodą „Most” przyznawaną wspólnie przez Zgorzelc i Goerlitz oraz nagrodą im. Marion Doenhoff. Jest też
laureatem nagrody Niemieckiej Fundacji Narodowej, która w 2005 r. na jego wniosek ustanowiła stypendia dla młodych naukowców z Polski i Niemiec. Organizację konkursu stypendialnego i opiekę nad laureatami powierzono Centrum Brandta UWr oraz Viadrinie.
Richard von Weizsaecker, urodził się w Stuttgarcie, był szóstym prezydent Republiki Federalnej Niemiec, należał do CDU. PDO
PAP – Nauka w Polsce