Ta strona korzysta z plików cookie.

Jak wzmocnić ochronę naszych praw w kontekście zmian klimatycznych i technologicznych? Zapraszamy na rozmowę Krzysztofa Izdebskiego z prof. Adamem Bodnarem oraz dr Małgorzatą Bonikowską [15.07.2022]

15 lipca 2022
CSM w mediach

W ramach podcastu Fundacji Batorego „Batory w Polityce” odbyła się dyskusja między Krzysztofem Izdebskim, Małgorzatą Bonikowską i Adamem Bodnarem na temat poszerzenia Karty Praw Podstawowych o sześć nowych praw, które w książce „Każdy człowiek” przedstawił Ferdynand von Schirach.

Proponowane przez Schiracha prawa obejmują:

  • prawo do czystego środowiska naturalnego – a nie tylko dążenie do poprawy jakości środowiska;
  • prawo do samostanowienia cyfrowego,
  • zakaz nadmiernego wykorzystywania algorytmów,
  • prawo do prawdy – każdy ma prawo ufać, że oświadczenia składane przez osoby zajmujące stanowiska publiczne są prawdziwe;
  • prawo do sprawiedliwej globalizacji – zakaz oferowania towarów wytworzonych z naruszeniem praw człowieka,
  • prawo dostępu do sądów europejskich w przypadku systemowego łamania praw podstawowych.

Zdaniem dr Małgorzaty Bonikowskiej najważniejszym jest rozpropagowanie samej idei i rozpoczęcie dyskusji na temat praw człowieka by zwiększyć świadomość społeczną. Prezes CSM podkreśliła, że do osiągnięcia tego celu kluczowa jest współpraca z NGO i kampanie edukacyjne, i nie wyklucza, też że inicjatywa obywatelska mogłaby się przyczynić do wprowadzenia tych praw.

Profesor Bodnar również mówi o konieczności rozpoczęcia dyskusji nt. zmiany karty praw podstawowych w obliczu zmian technologicznych i społecznych, które zaszły od jej wprowadzenia. Według specjalisty najbardziej priorytetowe są prawa dotyczące ochrony środowiska i dezinformacji szczególnie w kontekście polskim.

By dowiedzieć się więcej o kwestii nowych praw zapraszamy do odsłuchania podcastu