Ta strona korzysta z plików cookie.

POLECAMY: Kongres Bliskiego Wschodu: 29 lutego-1 marca 2024 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

22 listopada 2023
Polecamy

INSTYTUT POLITOLOGII UG WSPÓLNIE Z INSTYTUTEM BLISKIEGO I DALEKIEGO WSCHODU UJ, WYDZIAŁEM NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UW ORAZ WYDZIAŁEM NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM 
mają przyjemność i zaszczyt zaprosić na KONGRES BLISKIEGO WSCHODU, który odbędzie się w dniach 29 lutego-1 marca 2024 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Cel i główne założenia Kongresu
I Kongres Bliskiego Wschodu jest wydarzeniem naukowym organizowanym przez
Uniwersytet Gdański wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim
oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu nakierowanym na wymianę wiedzy i
doświadczeń z badań i pobytów w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Do
aktywnego udziału w Kongresie zapraszamy naukowców (reprezentujących przede
wszystkim dyscypliny nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, historii, ekonomii,
nauk o bezpieczeństwie, religioznawstwa, kulturoznawstwa), dyplomatów, przedstawicieli
organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych, których obszarem zainteresowań
pozostaje Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA).

Poza wymianą wiedzy i doświadczeń, celem Kongresu jest ożywiona dyskusja i
rozpowszechnianie wyników badań, wyjaśnianie procesów i zjawisk zachodzących w regionie
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zwiększenie świadomości na temat regionu, a także
generowanie rozwiązań i rekomendacji wielu palących problemów na Bliskim Wschodzie.

Wśród zagadnień, wokół których szczególnie będziemy się koncentrowali podczas Kongresu
możemy wskazać na:
1. Rola i znaczenie mocarstw pozaregionalnych, zaangażowanych w procesy zachodzące
na Bliskim Wschodzie i Afryki Północnej (USA, ChRL, Rosja, UE i jej państwa
członkowskie)
2. Rywalizacja mocarstw regionalnych i ich rola w kształtowaniu regionalnego ładu
międzynarodowego (Iran, Izrael, Turcja, Arabia Saudyjska, Egipt)
3. Demograficzne, społeczne, kulturowe, ideologiczne i gospodarcze czynniki procesów
przemian modernizacyjnych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
4. Rola czynnika religijno-wyznaniowego w regionalnych systemach społecznopolitycznych i w procesach międzynarodowych – fundamentalizm religijny i jego
znaczenie, salafizm, dżihadyzm
5. Sprzeczności, antagonizmy, konflikty w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
(Syria, Irak, Jemen, Libia etc.)
6. Bliskowschodnie reżimy polityczne (autorytaryzmy, demokratyzacja, rola
społeczeństwa obywatelskiego)
7. Bliskowschodnie mechanizmy i instytucje zapewniania bezpieczeństwa (Liga Państw
Arabskich, Rada Współpracy Zatoki)
8. Integracja i dezintegracja w wymiarze ekonomicznych w regionie Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej
(Rada Współpracy Zatoki, OPEC)
9. Globalne konsekwencje regionalnych procesów (zagrożenia terrorystyczne, ekspansja
dżihadyzmu w Afryce i w Azji)
10. Bliski Wschód jako regionalny system międzynarodowy – wyznaczniki, cechy, granice
Ważnym celem Kongresu jest również integracja środowisk naukowych i okołonaukowych
zajmujących się problematyką Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz wzmocnienie
tożsamości osób, zajmujących tym obszarem.

Zgłoszenie i opłaty
Propozycje abstraktów w ramach powyższych zagadnień należy nadsyłać do 15 grudnia 2023
przy pomocy formularza znajdującego się tutaj
Warunkiem udziału w Kongresie jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 400 zł w
terminie do 15 stycznia 2024 r. na konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 z dopiskiem
Z dopiskiem: „KW1G-24, Kongres Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej + imię i nazwisko
uczestnika”
Opłata obejmuje posiłek i przerwy kawowe podczas Kongresu oraz wydanie recenzowanej
publikacji naukowej w punktowanym czasopiśmie naukowym lub wysoko punktowanym
wydawnictwie naukowym w języku angielskim.

Kontakt i informacje
Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie:
www.kongresbliskiegowschodu.com
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: kongresbliskiegowschodu@gmail.com