Ta strona korzysta z plików cookie.

„Granie o własne interesy i walka o zrozumienie własnego punktu widzenia jest typowym zachowaniem, wszystkie kraje tak robią. Natomiast to wcale nas nie musi doprowadzić do skrajnego stanowiska, w którym nie widzimy możliwości funkcjonowania w takiej Unii” – powiedziała dr Bonikowska, prezes CSM, w wywiadzie Zuzanny Dąbrowskiej w programie „wPunkt” [11.09.2021]

11 września 2021
CSM w mediach

Dr Bonikowska podkreśliła, że Polska, jako członek Unii Europejskiej, uczestniczy we wszystkich pracach instytucji unijnych. Odniosła się do Brexitu. Zaznaczyła również, że na Polexicie nie skorzysta nikt, ani Polska ani UE. Powiedziała, że ciężko się rozmawia przy dużej odrębności zdań, ale UE nie dąży do pozbywania się krajów członkowskich, które współtworzą wspólnotę europejską. Następnie wyjaśniła, że „nadrzędność prawa unijnego do krajowe dotyczy tylko prawa unijnego”, a kraje członkowskie są zobowiązane do przestrzegania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Położyła nacisk na to, że Krajowy Plan Odbudowy to plan wydania wspólnych środków wszystkich członków UE. Zwróciła też uwagę, że w Polsce rośnie sceptycyzm wobec UE.