Gospodarcze lekcje z Europy Środkowej

Bartłomiej Nowak w magazynie „Liberté!” (nr 8/2011) o tym, czy możemy porównywać i wykorzystywać transformację gospodarczą Europy Środkowej jako model przemian dla państw Afryki Północnej.