Ta strona korzysta z plików cookie.

Globalny Szczyt Przeciwko Nielegalnemu Handlowi, Europa Środkowo-Wschodnia

7 października 2022
Polecamy

W czwartej edycji Światowego Szczytu Przeciwko Nielegalnemu Handlowi, Economist Impact przenosi dialog do Europy Środkowo-Wschodniej w celu ożywionej dyskusji na temat zwalczania nielegalnego handlu. To ważne wydarzenie zgromadzi przedstawicieli biznesu, rządu, organizacji międzynarodowych, organów ścigania i społeczeństwa obywatelskiego, aby odpowiedzieć na kluczowe pytania, takie jak:

  • Gdzie są największe możliwości współpracy pomiędzy interesariuszami prywatnymi i publicznymi?
  • W jaki sposób można stworzyć systemy współpracy, aby przeciwdziałać potencjalnie negatywnym skutkom większej integracji między rynkami?

Jakie godne uwagi wnioski wyciągnięto w ostatnich latach, zwłaszcza z pandemii Covid-19, i jak można je zastosować do polityk, regulacji i strategii interesariuszy?

Koszt nielegalnego handlu jest nie tylko finansowy, ale i ludzki: napędza zorganizowane grupy przestępcze i sieci terrorystyczne, zagraża zdrowiu publicznemu i osłabia rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Ponieważ nielegalny handel nie respektuje granic, jego zwalczanie jest praktycznie niemożliwe bez współpracy transgranicznej.

8 listopada 2022

Hotel Intercontinental, Warszawa, Polska

Darmowa rejestracja: https://bit.ly/3Ro1TnG

Odwiedź stronę internetową, aby zapoznać się z pełną agendą.

Odwiedź stronę internetową , aby poznać mówców.