Forum Społeczeństwa Obywatelskiego

W 2010 w Berlinie odbyło się drugie spotkanie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. Kolejne zostanie zorganizowane w listopadzie 2011 w Poznaniu. Polskim przedstawicielem w Komitecie Sterującym Forum jest Wojciech Borodzicz-Smoliński z Centrum Stosunków Międzynarodowych.