Forum Społeczeństwa Obywatelskiego – spotkanie w CSM

W piątek, 20 maja 2011 r., w Centrum Stosunków Międzynarodowych odbyło się spotkanie dotyczące zbliżającego się Forum Społeczeństwa Obywatelskiego (w Poznaniu 28-30 listopada 2011 r.). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych, które zgłosiły chęć zaangażowania się w organizację wydarzeń towarzyszących Forum.

Wojciech Borodzicz-Smoliński, członek Komitetu Sterującego FSO, zaprezentował innowacyjne założenia tegorocznego Forum: pozwolą one na większy udział organizacji pozarządowych z kraju goszczącego. Polskie organizacje będą współpracować z Komitetem Sterującym oraz z koordynatorami podgrup roboczych forum, w ten sposób wpływając na kształt licznych seminariów, które odbędą się drugiego i trzeciego dnia wydarzenia. Nowością będzie także giełda kontaktów, która stworzy okazję dla uczestniczących organizacji do zaprezentowania swojej działalności i do wzajemnego poznania się. Forum będzie mogło odbyć się w rozszerzonym formacie, dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej/ESDZ oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Rezultatem Forum w Poznaniu mają być nie tylko polityczne rekomendacje, ale także konkretne projekty, przygotowane przez uczestników, które zostaną następnie zaprezentowane Komisji Europejskiej.
Wojciech Borodzicz-Smoliński wyraził nadzieję, że taka forma organizacji stanie się modelem dla następnych edycji forum.