Forum Społeczeństwa Obywatelskiego – Poznań 2011

Do dnia 26 czerwca 2011 trwa nabór aplikacji organizacji chcących wziąć udział w Forum Społeczeństwa Obywatelskiego przy Partnerstwie Wschodnim.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do wysyłania aplikacji!

 

W dniach 28 – 30 listopada 2011 odbędzie się III Forum Społeczeństwa
Obywatelskiego przy Partnerstwie Wschodnim.

 

Forum jest wyjątkową inicjatywą zrzeszającą około 220 organizacji zarówno z
UE jak i państw objętych polityką Partnerstwo Wschodnie: Armenii,
Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy.

 

Zapraszamy do składania aplikacji.

 

Do dnia 26 czerwca 2011 godziny 17.00 czekamy na państwa zgłoszenia.

 

Wszelkich dodatkowych informacji o Forum można znaleźć pod adresem: 
www.eap-csf.eu

 

Serdecznie zapraszam,
Wojciech Borodzicz-Smoliński
Członek Komitetu Sterującego
Forum Społeczeństwa Obywatelskiego
Centrum Stosunków Międzynarodowych
Email: Borodzicz(at)csm.org.pl