“Formalnie Komisja może plan odbudowy w całości odrzucić” – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na łamach Fact.pl o możliwości odrzucenia Krajowego Planu Odbudowy [30.04.2021]

Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska w wywiadzie dla Fact.pl o sprawie uchwalenia Krajowego Planu Odbudowy powiedziała: Krajowe Plany Odbudowy mają być przesłane do końca kwietnia. Ostatnio jednak Komisja Europejska dała do zrozumienia, że jeśli zyska na tym jakość tych dokumentów, jest skłonna zaakceptować opóźnienia.

Urzędnicy unijni od kilku miesięcy są w roboczym kontakcie z urzędnikami w państwach członkowskich i konsultują treści krajowych planów odbudowy. Chodzi o to, aby na etapie przygotowawczym uzyskać jak najlepsze wersje, spójne z postawionymi im przez Komisję Europejską założeniami. To pozwoli na przyjęcie tych dokumentów. Jeśli będą rozbieżności, Komisja wniesie o poprawki – dodała.

Czytaj więcej