„Formalnie każdy kraj członkowski Unii Europejskiej, również Polska, ma prawo nie podpisywać się pod konkluzjami unijnych szczytów” – dr Małgorzata Bonikowska na antenie radiowej Trójki [23.03.2017]