Ta strona korzysta z plików cookie.

„Europa – świat 2050: ćwiczenia z social fiction”. Wnioski z debaty

3 lipca 2015
Inne

Dalsze ograniczanie wpływu rządów na funkcjonowanie biznesu lub, na odwrót, budowanie instrumentów kontroli państwa nad gospodarką w imię polityczno-społecznej stabilności, postępująca walka z inwigilacją w Internecie bądź rewolucja pokoleniowa niosąca nowe wartości, podział sfery politycznej na płaszczyzny populistycznej walki wyborczej i eksperckiego zarządzania państwem lub brak większych zmian – oto najbardziej prawdopodobne scenariusze przeobrażeń społecznych i gospodarczych w perspektywie kolejnych 35 lat. Powyższe wnioski znalazły się w publikacji podsumowującej debatę „Europa – świat 2050: ćwiczenia z social fiction„.

W seminarium zorganizowanym 12 czerwca 2015 r. przez CSM i Fundację Konrada Adenauera wzięli udział przedstawiciele młodego pokolenia: eksperci, działacze polityczni i samorządowi, reprezentanci administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz think tanków.

Zapraszamy do lektury całej publikacji:
{phocadownload view=file|id=612|target=s}