Ta strona korzysta z plików cookie.

„Europa – świat 2050: ćwiczenia z political fiction”. Wnioski z debaty

3 lipca 2015
Inne

Utrzymanie wiodącej roli państw narodowych w polityce europejskiej, koncentracja na współpracy gospodarczej i utrwalenie odsunięcia się unijnych instytucji od obywateli, bądź „nowy wiatr” dla projektu europejskiego pod wpływem konsolidacji transatlantyckiej współpracy – oto dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze przyszłości Europy. Na płaszczyźnie globalnej można oczekiwać: zmarginalizowania Zachodu w wielobiegunowej sieci, nowego układu bipolarnego Zachód – Chiny lub światowej niestabilności pod wpływem rosnących zagrożeń w sferze gospodarczej i bezpieczeństwa. Powyższe wnioski znalazły się w publikacji podsumowującej debatę „Europa – świat 2050: ćwiczenia z political fiction„. 

W seminarium zorganizowanym 9 czerwca 2015 r. przez CSM i Fundację Konrada Adenauera wzięli udział przedstawiciele młodego pokolenia: eksperci, działacze polityczni i samorządowi, reprezentanci administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz think tanków.

Zapraszamy do lektury całej publikacji:
{phocadownload view=file|id=611|target=s}