„Europa 2020” – kontynuacja czy reforma? – panel prowadzony przez CSM

Do 31 października trwają konsultacje społeczne tego dokumentu prowadzone przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Ministerstwo Gospodarki. O możliwych zmianach w polskim podejściu do realizacji celów strategii „Europa 2020” dyskutowali m.in. Tomasz Gibas z Przedstawicielstwa KE, Horacy Dębowski z Instytutu Badań Edukacyjnych i Julian Zawistowski z Instytutu Modelowania i Analiz Polityk Publicznych. Panel prowadziła Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska, a dyskusję podsumowała Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. W konferencji głos zabrali także wiceministrowie: Jacek Męcina (MPIPS), Marek Ratajczak (MNIS) i Artur Radziwiłł (MF). W opinii dyrektora Istvana Szekely z Komisji Europejskiej Polska miała dotąd dwa potężne „silniki wzrostu”: eksport i dużą lokalną gospodarkę.

Teraz największym wyzwaniem jest innowacyjność przedsiębiorstw.