Eugeniusz Smolar uczestnikiem dyskusji Quadrologue

W dniach 6-7 czerwca w Warszawie, Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, wziął udział w kolejnej dyskusji w ramach Quadrologu, organizowanego od blisko dwóch lat przez Fundację im. Heinricha Boella z udziałem ekspertów z Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy. Warszawska grupa robocza skupiła się na analizie sytuacji bezpieczeństwa w Europie, poczuciu zagrożeń poszczególnych państw, znaczeniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego dla załamania się dotychczasowego europejskiego systemu bezpieczeństwa i euro-atlantyckich ambicji Ukrainy, roli poszczególnych instytucji i organizacji (NATO, UE, OBWE), wypracowaniu minimalnych i granicznych warunków ewentualnego porozumienia.

Gdy niektórzy uczestnicy podkreślali przede wszystkim suwerenne prawo Ukrainy do swobodnego wyboru sojuszy, inni dyskutanci nie negowali tego prawa Ukrainy, ale traktowali taką decyzję jako podlegającą weryfikacji przez bardziej strategiczne porozumienie z Rosją, które ma służyć pokojowi w Europie.