Konferencja „Voice of the Flank Security Forum” w Bukareszcie z udziałem Eugeniusza Smolara

Pomimo rozbieżności pod względem m.in. percepcji zagrożeń, państwa Europy Środkowej powinny zintensyfikować wysiłki na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych. Jest to priorytet, ponieważ nasza słabość zachęca Rosję do agresywnych posunięć. Należy zacieśnić współpracę zbrojeniową, a także rozwijać wielostronne inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach NATO i UE. Trzeba także koncentrować się na gromadzeniu dobrych praktyk w różnych obszarach polityki bezpieczeństwa, pogłębieniu współpracy energetycznej oraz skuteczniejszej kooperacji służb specjalnych – powiedział Eugeniusz Smolar, ekspert CSM, podczas konferencji „Voice of the Flank Security Forum” w Bukareszcie.

Smolar uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Baltic Sea – Black Sea axis – unity or fragmentation?”, moderowanym przez Jana Piekło (dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI). W debacie wzięli również udział: Gheorghe Magheru (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii), Batu Kutelia (McCain Institute) oraz Michal Kořan (Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze). Konferencja „Voice of the Flank Security Forum” była wydarzeniem poprzedzającym szczyt wschodniej flanki NATO, zorganizowany w Bukareszcie z inicjatywy prezydentów Rumunii i Polski.

Czytaj więcej na temat konferencji „Voice of the Flank Security Forum” >>