Ta strona korzysta z plików cookie.

„Escaping the middle income trap” – komentarz CSM

1 grudnia 2015
Komentarze

Niewielu państwom udaje się uniknąć pułapki średniego dochodu. Po blisku stu latach wojen, okupacji i odzyskaniu pełnej suwerenności, gospodarka Polski pozostaje w takiej samej relacji do gospodarki Niemiec, jak w 1918 r. Podobna sytuacja ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie relacje ekonomiczne południa i północy kraju przypominają te z lat 40. XIX w. Struktury gospodarcze ulegają zmianie bardzo powoli. Niemniej, pułapka średniego dochodu nie jest kwestią ekonomii, lecz polityki. Narzędzia gospodarcze służą tylko do przezwyciężenia tego problemu, jednak niewiele krajów z nich korzysta – pisze prof. Salvatore Babones (University of Sydney) w komentarzu „Escaping the middle income trap”.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] „Escaping the middle income trap” – komentarz CSM