Dyskusja w ramach International Working Group z udziałem Eugeniusza Smolara

Dyskusje w formule okrągłego stołu w ramach International Working Group to przedsięwzięcie, w którym biorą udział eksperci i działacze społeczni z Polski, Ukrainy, Rosji i Niemiec. Tegoroczne spotkanie w Warszawie, zorganizowane przez Fundację im. Heinricha Bölla oraz Instytut Spraw Publicznych, było kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w Kijowie. Uczestnicy dyskutowali na temat różnych wymiarów bezpieczeństwa międzynarodowego, biorąc za punkt wyjścia zasady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, przedstawił koncepcje bezpieczeństwa Polski po 1989 roku.