„Dwa główne czynniki przesądziły o wzrastającym sceptycyzmie Brytyjczyków” – dr Małgorzata Bonikowska w Panoramie [29.03.2017]