„Droga do wyjścia Włoch ze strefy euro jest bardzo daleka” – prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, dr Małgorzata Bonikowska w radiowej Jedynce [03.12.2016]