dr Małgorzata Bonikowska w wywiadzie dla Dziennika Zachodniego

Europa przyszłości musi być „smart” – wdrażać projekty nowatorskie, doprowadzające do zmian rozwojowych i strukturalnych, a nie utrwalania tego, co było. Inwestycje infrastrukturalne są ważne – dzięki dobrej komunikacji rozwija się nie tylko biznes krajowy, ale i inwestycje zagraniczne, a Polska zyskuje na rosnącym eksporcie i ruchu międzynarodowym przez nasz kraj. W planach rządu są kolejne inwestycje transportowe: budowa dróg, modernizacja kolei czy rozbudowa szerokopasmowego internetu nie zostanie więc zatrzymana. 

Chodzi raczej o ograniczenie nakładów na inne inwestycje. Mówimy tu np. o parkach wodnych czy obiektach sportowych, które tak naprawdę w dłuższej perspektywie mogą być bardziej obciążeniem dla gmin niż szansą na rozwój. Do wielu z nich trzeba potem dopłacać, bo ich utrzymanie jest drogie, co dla samorządów stanowi ogromny problem.

Przeczytaj cały artykuł tutaj: {phocadownload view=file|id=523|target=s}