Dr Małgorzata Bonikowska w Nairobi na konferencji UNCTAD14

Jesteśmy dziś świadkami odrzucania przez wiele narodów globalnej solidarności. – powiedział Mukhisa Kituyi, Sekretarz Generalny Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, swego rodzaju think tanku ONZ, otwierając 14 sesję UNCTAD w Nairobi. – Trzeba odbudować zaufanie ludzi do globalnej gospodarki. – dodał Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ban Ki Moon. Obok polskiej delegacji rządowej z wiceministrem Radosławem Domagalskim i przedstawicielami firm, w konferencji w Kenii 17-22.07 bierze udział Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska. UNCTAD odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu agendy zrównoważonego rozwoju ONZ. Publikuje m.in. coroczne World Investment Reports

 unctad16 1 unctad16 2 unctad16 3 unctad16 4 unctad16 7 unctad16 8 unctad16 9