Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM dla Asharq Business اقتصاد الشرق o napięciach na linii Polska – Ukraina [24.09.2023]

 

Dr Bonikowska wraz z ukraińskimi i amerykańskimi ekspertami wyjaśniała arabskim widzom powody tarć wewnątrz zachodniej koalicji.