Dr Małgorzata Bonikowska dla Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE – Rosja

Zarówno polski rząd, jak również Komisja Europejska, czy też jakakolwiek inna instytucja UE, nie mają interesu w pogarszaniu relacji Warszawy z Brukselą. Obie strony powinny być zainteresowane tym, żeby poprawić wzajemną komunikację i lepiej rozumieć kwestie, które nie są właściwie prezentowane lub wyjaśnianie w kontekście stosunków Polska – UE. Jeśli tylko Warszawa i Bruksela wykażą się wolą konstruktywnej współpracy, na pewno dojdą do porozumienia i nie będzie już potrzeby, by organizować w Parlamencie Europejskim kolejne debaty poświęcone Polsce – stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wywiadzie dla Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE – Rosja.

W kontekście przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu w Europie kluczową rolę odgrywa świadomość państw. Każdy kraj UE powinien mieć przekonanie, że jest to również jego problem, a nie tylko jednego czy dwóch innych członków Wspólnoty. Niemniej, nie należy narzucać nikomu z góry obligatoryjnych postanowień, lecz starać się wypracowywać skuteczne rozwiązania akceptowalne dla wszystkich – dodała dr Bonikowska.

Obejrzyj nagranie >>
Zapis rozmowy w języku angielskim >>
Zapis rozmowy w języku rosyjskim >>