Dr Małgorzata Bonikowska moderatorem debaty o kryzysie migracyjnym

Europa dała się zaskoczyć. Nie byliśmy przygotowani na ponad milion imigrantów rocznie, na kilka tysięcy ludzi dziennie. To dla nas ważna lekcja – nie wolno biernie się przyglądać, jak coś złego się dzieje wokół. Świat jest dziś tak mały, że wszystko nas dotyka – tak dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM podsumowała debatę o kryzysie migracyjnym w Europie. Spotkanie ekspertów z przedstawicielami europejskich rad młodzieżowych przebywających w Polsce na zaproszenie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie.

W dyskusji wzięli udział: Marek Prawda, Bartłomiej Balcerzyk, Paulina Babis, Karolina Grot, Tomasz Drozd, Ewa Moncure, Rafał Kostrzyński.

W 2015 roku do Unii Europejskiej przybyło niespodziewanie ponad 1,1 mln imigrantów. 85 proc. z nich pochodziło z krajów objętych konfliktami. Połowę stanowili Syryjczycy, resztę Irakijczycy, Afgańczycy, Somalijczycy, Pakistańczycy, obywatele Bangladeszu, Sri Lanki, Indii, Sudanu i Sudanu Południowego, Etiopii, Mali, Wybrzeża Kości Słoniowej, Nigerii. Najwięcej osób przekraczało granicę przez Morze Śródziemne trafiając do Włoch i Grecji. Były dni, w których do greckich wysepek docierało ponad 10 tys. ludzi. Część z nich płynęła pontonami i małymi łódkami, które się wywracały, najpilniejszym wyzwaniem stało się więc ratowanie życia. Wielkim wyzwaniem okazało rejestrowanie i weryfikacja przybyszów, ponieważ przy tak dużej skali migracji procedury się „zapchały” pomimo zwiększenia liczby funkcjonariuszy. Skutkiem jest przedłużający się pobyt imigrantów w tymczasowych obozach, tym bardziej, że do dziś nie działa proponowany przez Komisję Europejską mechanizm relokacji. Zadziałała natomiast umowa z Turcją, która w zamian za 6 mld euro wzięła na siebie ciężar dalszego utrzymywania obozów na swym terytorium oraz pilnowanie granicy z Grecją. W roku 2016 liczba imigrantów, którzy trafili do UE zmniejszyła się do 330 tys. W Polsce w 2016 roku Urząd ds. Cudzoziemców przyjął ok. 10 tys. wniosków o azyl – złożonych w większości przez obywateli Federacji Rosyjskiej (najwięcej z Czeczenii), a także z Ukrainy i Tadżykistanu. 218 osób uzyskało status uchodźcy. Jednocześnie, przebywa tu i pracuje ok. 1 mln Ukraińców.

 

2016-11-04 16.01.392016-11-04 16.01.34