„Dobrze wykorzystaliśmy członkostwo w UE” – dr Małgorzata Bonikowska w radiowej Trójce [01.05.2018]