„Dla Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz dla krajów Zachodu, wzmocnienie więzi z krajami Azji Wschodniej, takimi jak Korea Południowa i Japonia, jest obecnie bardzo ważne dla obu stron” – mówi dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w wywiadzie dla TVP World [17.05.2023]

Omówiony został szczyt Rady Europy, jej przyszłe kształty i wartości. Znaczenie wzmocnienia więzi z Japonią i Koreą Południową przez Kanadę, Stany Zjednoczone i Europę. Sytuacja Korei Południowej jest podobna do sytuacji w Europie. W obu przypadkach zagrożeniem są reżimy, które chcą zmienić dotychczasowy porządek świata.