Ta strona korzysta z plików cookie.

Demokracja vs. autorytaryzm. Czy współistnienie jest możliwe?

26 maja 2021
Zoom na Świat
Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, zapraszają na kolejną rozmowę z cyklu Zoom na świat. Raz w tygodniu rozmawiamy z wyjątkowymi gości: dyplomatami, przedsiębiorcami, ekspertami o sytuacji w Polsce i na świecie. 
XX

Naszymi gośćmi byli:
? dr Magdalena El Ghamari, kierowniczka Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas, ekspertka ds. terroryzmu, bezpieczeństwa kulturowego, prowadzenia operacji militarnych w odmiennym środowisku kulturowym;
? Witold Jurasz, dziennikarz Onetu, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych, b. I sekretarz Ambasady RP w Moskwie, b. charge d’affaires RP na Białorusi.

Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy m.in. o tym:
– co można zrobić, kiedy autorytarne państwo działa rewizjonistycznie?
– jak myślą autorytarni przywódcy?
– czy demokraci powinny robić interesy z dyktatorami? Co dają sankcje?

Rozmowę moderuje dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM.

X

XXXX