„Decyzja rady UE z września 2015 roku obowiązuje wszystkie państwa członkowskie” – dr Małgorzata Bonikowska dla Panoramy i TVP INFO [16.06.2017]