Ta strona korzysta z plików cookie.

Debaty „Polska – Europa 2050: ćwiczenia z social fiction”

29 maja 2015
Projekty zrealizowane

Autorem inicjatywy jest Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Katedrą Przedsiębiorczości Społecznej im. Muhammada Yunusa Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Debaty „Polska – Europa: ćwiczenia z social fiction” („Polska – Europa – Świat” – 9 czerwca 2015 r. i „Przyszłość Europy” – 12 czerwca 2015 r., siedziba CSM przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie) były adresowane do przedstawicieli młodego pokolenia: ekspertów, działaczy politycznych i samorządowych, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz think tanków. 

Seminarium „Polska – Europa – Świat” dotyczyło przyszłości Unii Europejskiej i miejsca Polski na Starym Kontynencie, strategii i polityki zagranicznej Europy wobec nowych wyzwań (szczególnie wynikających z ekspansywnych działań Rosji i sytuacji na Ukrainie), zmieniającego się porządku międzynarodowego oraz aktualności idei global governance. Dyskusja podczas spotkania „Przyszłość Europy” skoncentrowała się na scenariuszach dotyczących kierunków rozwoju Unii Europejskiej – wizjach europejskiego modelu gospodarczego (m.in. roli społecznej gospodarki rynkowej i idei social business), a także koncepcjach politycznych kształtujących przyszłą Europę.

{phocadownload view=file|id=597|target=s}
{phocadownload view=file|id=599|target=s}