Debaty “Polska – Europa 2050: ćwiczenia z social fiction”

Autorem inicjatywy jest Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Katedrą Przedsiębiorczości Społecznej im. Muhammada Yunusa Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Debaty “Polska – Europa: ćwiczenia z social fiction” (“Polska – Europa – Świat” – 9 czerwca 2015 r. i “Przyszłość Europy” – 12 czerwca 2015 r., siedziba CSM przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie) były adresowane do przedstawicieli młodego pokolenia: ekspertów, działaczy politycznych i samorządowych, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz think tanków. 

Seminarium “Polska – Europa – Świat” dotyczyło przyszłości Unii Europejskiej i miejsca Polski na Starym Kontynencie, strategii i polityki zagranicznej Europy wobec nowych wyzwań (szczególnie wynikających z ekspansywnych działań Rosji i sytuacji na Ukrainie), zmieniającego się porządku międzynarodowego oraz aktualności idei global governance. Dyskusja podczas spotkania “Przyszłość Europy” skoncentrowała się na scenariuszach dotyczących kierunków rozwoju Unii Europejskiej – wizjach europejskiego modelu gospodarczego (m.in. roli społecznej gospodarki rynkowej i idei social business), a także koncepcjach politycznych kształtujących przyszłą Europę.

[PLIK] Agenda debaty “Polska – Europa 2050: ćwiczenia z social fiction”
[PLIK] Program debaty “Polska – Europa 2050: ćwiczenia z social fiction”

Menu
eskişehir еskort - ankarabugun.org - macbook servis - ecasino.pro - instagram takipçi hilesi